Header Image
เกี่ยวกับสำนักงาน
watermark
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Image

                 นายกีรติ รัชโน

                   ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
                    E-mail : keeratir@moc.go.th
                    โทรศัพท์/Tel. 02-507-6495                            
                    โทรสาร/Fax  02-547-5232
 

 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
Image

                  นายวันชัย วราวิทย์

                  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
                    หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ
                    E-mail : wanchaiv@moc.go.th
                    โทรศัพท์/Tel. 02-507-6562
                    โทรสาร/Fax  02-547-5210
 

 

ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
Image

                  นายวันชัย อาจกมล

                  ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
                  E-mail : wanchaia@moc.go.th
                  โทรศัพท์/Tel. 02-507- 6225
                  โทรสาร/Fax  02-507- 6224
 
 
 
 
 
 
 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,488