Header Image
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
watermark

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,393