Header Image
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมมอบสิ่งของบริจาคในกิจกรรม "พาณิชย์ปันน้ำใจ สู่เพื่อนหลังกำแพง" เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงและเด็กอ่อน ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม
watermark

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมมอบสิ่งของบริจาคในกิจกรรม "พาณิชย์ปันน้ำใจ สู่เพื่อนหลังกำแพง"  เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงและเด็กอ่อน ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,459