Header Image
นายระพี ศิวิลัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ "การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค" ในการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2567
watermark

วันที่ 10 มกราคม 2567: นายระพี ศิวิลัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"  การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,485