กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

10 ยอดเข้าชม

มหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ

กิจกรรมเริ่มวันที่ 29 ก.ค. 2565 ถึง 11 ต.ค. 2565

ไม่ระบุเวลา

เชิญชวนมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของพญานาค 3 พิภพ ที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ 104 องศา 43 ลิปดา ตัวแทนแห่งพญานาคซึ่งปกปักคุ้มครองเมืองลุ่มน้ำโขง

?? 29 กรกฎาคม 2565

พิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐิน

“พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” : พญานาคดิน (ปฐพีพิภพ )

ณ ลานกิจกรรม พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกระเบา อ.หว้านใหญ่

?? 29 สิงหาคม 2565

พิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐิน

“พญาอนันตนาคราช” : พญานาคน้ำ ( บาดาลพิภพ )

ณ ลานกิจกรรมพญาอนันตนาคราช

เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

??10 กันยายน 2565

พิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐิน

“พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” : พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ)

ณ ลานกิจกรรม พญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

?? 10 ตุลาคม 2565

พิธีสวดมนต์เมือง แสดงธรรมในแม่น้ำโขงและลอยกะจู้ (กระทง)บูชาพระพุทธเจ้าบริเวณสะพานมิตรภาพ 2

?? 11 ตุลาคม 2565

แห่กฐิน 3 พิภพ และจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร