กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

191 ยอดเข้าชม

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565

เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร