กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

225 ยอดเข้าชม

แผนการประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ประจำปี 2564

กิจกรรมเริ่มวันที่ 6 พ.ค. 2564 ถึง 4 ม.ค. 2565

เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร