กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

7 ยอดเข้าชม

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม

กิจกรรมเริ่มวันที่ 9 เม.ย. 2564 ถึง 11 เม.ย. 2564

ไม่ระบุเวลา

เชิญ ชิม ช้อป หม่ำไส้กรอก หมู เนื้อแดดเดียว สินค้าโอท็อป ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าธงฟ้า ของฝาก ของดีจังหวัดชัยภูมิ

จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร