กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

27 ยอดเข้าชม

เทศกาลผลไม้

กิจกรรมเริ่มวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 เม.ย. 2564

เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

1. ห้างเชฟมาร์ท ถนนรอบเมือง เริ่มขายได้เลย

2. ห้างบิ๊กชี สาขาสันตพล เริ่ม 3 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่ามะม่วงจะหมดฤดู
3. ศูนย์การค้า ยูดีทาวน์บริเวณศูนย์อาหาร เริ่ม 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่ามะม่วงจะหมดฤดู
4. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่ามะม่วงจะหมดฤดู
5. สำนักงานเกษตรจังหวัด อุดรธานีได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกร นำผลผลิตมาขายในตลาดร่มเขียวทุกวันศุกร์เสาร์ จนกว่ามะม่วงจะหมดเป็นฤดู
6. สำนักงานได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกรได้ขายในงานต่างๆ ในห้าง Modern Trade

เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีในการประสานงานคือ
นางสาวสายพิณ ข้องหลิม 089-569-9923
นางกาญจนา สนิท 042-241749

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร