กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

70 ยอดเข้าชม

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมเริ่มวันที่ 27 ต.ค. 2563 ถึง 28 ก.ย. 2564

เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร