กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

127 ยอดเข้าชม

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 12 ธ.ค. 2564

เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.

การประชุมคระกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ประจำปี พ.ศ.2564

รูปภาพกิจกรรม