กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

5 ยอดเข้าชม

"มหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ"

กิจกรรมเริ่มวันที่ 11 ส.ค. 2563 ถึง 15 ส.ค. 2563

เวลา 10:00 น. ถึง 20:00 น.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนช้อปสินค้าดีและอาหารอร่อยในงาน "มหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ" ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/ SMEs/ Biz Club ผู้ผลิตสินค้าและอาหารของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 30 คูหา

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร