กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

6 ยอดเข้าชม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบงการ

กิจกรรมเริ่มวันที่ 13 ส.ค. 2563 ถึง 15 ส.ค. 2563

เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร