กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

10 ยอดเข้าชม

Mahachai Gift For Mom

กิจกรรมเริ่มวันที่ 12 ส.ค. 2563 ถึง 17 ส.ค. 2563

ไม่ระบุเวลา

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครดำเนินกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาครตามแผนบูรณาการภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลางประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จัดงาน mahachai gift for mom   ฉลองงานวันแม่สุดยิ่งใหญ วันที่ 11-17 สิงหาคม ณ.เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย     

            ในงานพบกับ อลังการพวงมาลัยยักษ์ กว่า 5 เมตร ช้อปเพลินของขวัญสุดพิเศษมากมาย...

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร