กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 พ.ค. 2563 อ่าน [118]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลความพึงพอใจ เดือนเม.ย.63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์