กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม งวดที่ 7-9

กรมการค้าภายใน 27 พ.ค. 2563 อ่าน [302]

...
รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 7 ถึงงวดที่ 9 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย กก.ละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิง ให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 16 หากตรงวันหยุดให้เลื่อนจ่ายเร็วขึ้น โดยปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำรสณเงินชดเชยส่วนต่างเฉลี่ยที่ 242.17 กิโลกรัม ต่อไร่ต่องวด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์