กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ " พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 3 " จังหวัดปราจีนบุรี

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 25 พ.ค. 2563 อ่าน [170]

...
วันศุกร์ที่ 22 พ.ค.2563 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์(นายสุชาติ  สินรัตน์) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 3 " เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด- 19) และตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์