กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 5 พ.ค. 2563 อ่าน [91]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์