กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ส้ม ส้ม ส้มเขียวหวาน จาก สุโขทัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 27 เม.ย. 2563 อ่าน [177]

...
ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 
โทร. 055 610 638 หรือ 055 613 536 หรือ 055 611 785
หรือ สามารถสแกน OR Code ตามในแผ่นประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์