กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กุ้งก้ามกราม สายเหนือ จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรง

สำักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 25 เม.ย. 2563 อ่าน [174]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์