กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

เชิญชวนรับประทาน "ปลากะพงขาว" คุณภาพดี ไร้สารตกค้าง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 25 เม.ย. 2563 อ่าน [147]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์