กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

"ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน" เกรด PREMIUM

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน 25 เม.ย. 2563 อ่าน [157]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ใบสั่งซื้อลำไย.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์