กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุม Web conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 เม.ย. 2563 อ่าน [194]

...
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ได้จัดประชุม Web Conference กับนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ครั้งที่ 4 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากกรมต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนิยงานของสำนักงานพาณิชยืจังหวัด ของสถานการณ์สินค้าเกษตร เช่น ผลไม้ ข้าวโพด รวมทั้งการมอบนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 และให้พาณิชย์จังหวัดติดตามอย่างใกล้ชิด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์