กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

โครงการธงฟ้าป้องกัน Covid-19

กรมการค้าภายใน 15 เม.ย. 2563 อ่าน [444]

...
กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการโครงการธงฟ้าป้องกัน Covid-19 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ รถเร่ธงฟ้าฝ่าโควิด หรือผ่านช่องทางื่นที่กรมการค้าภายในกำหนด โดยสามารถสั่งซื้อในราคาซองละ 27 บาท ขนาดบรรจุ 100 มล. สั่งซื้อขั้นต่ำ 50 ซอง และสูงสุดไม่เกิน 300 ซองต่อรอบการสั่งซื้อ ผ่านช่องทางโทรศัพท์: 080-076-9705 หรือ 080-070-8955 ช่องทางไลน์ ID: @thongfah_acno5 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

00002456 2.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์