กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 7 เม.ย. 2563 อ่าน [95]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

มกราคม 63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์