กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2562

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 7 เม.ย. 2563 อ่าน [86]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ธันวาคม 62.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์