กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปผลความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2562

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 7 เม.ย. 2563 อ่าน [79]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ตุลาคม 62.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์