กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

"โครงการรับจองดอกทุเรียนสาลิกาพังงา" ฤดูกาลผลิตปี 2563 ใน "เทศกาลดอกทุเรียนสาลิกาบานที่กะปง จังหวัดพังงา"

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 13 มี.ค. 2563 อ่าน [131]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์