กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กระทรวงพาณิชย์ผนึกบิ๊กซี จัดแคมเปญ“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี”ครั้งที่ 12

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 ก.พ. 2563 อ่าน [120]

...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563: นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายวิชัย เบญญาดิลก รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค          บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดตัวแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” ครั้งที่ 12  ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ข้าวท้องถิ่นไทย” เพื่อนำเสนอสินค้าข้าวถุงราคาพิเศษจากแบรนด์ต่าง ๆ  และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ทำให้ได้สินค้าคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า ถือเป็นการตอบแทนลูกค้าบิ๊กซี ภายใต้หลักการดำเนินงาน “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจข้าวถุงของกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563 ที่บิ๊กซี
นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้มุ่งหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะสินค้าข้าวสารถุงที่เป็นสินค้าบริโภคที่สำคัญ  ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการดูแลราคาสินค้า ปริมาณสินค้าและบริการ ภาระค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม รวมถึงดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร ทั้งนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมผู้ผลิตข้าวถุงแบรนด์ชั้นนำ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย มาร่วมจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ แบ่งเป็น ข้าวสารถุงคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิต 8 ราย คือ ข้าวถุงบิ๊กซีแบรนด์  ข้าวถุงเบญจรงค์ ข้าวถุงตราฉัตร ข้าวถุงหงษ์ทอง ข้าวถุงปิ่นเงิน ข้าวถุงแสนดี ข้าวถุงมาบุญครอง และข้าวถุงพันดี รวมถึงข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพอีก 3 ราย คือ ข้าวขันทอง ข้าวรักจัง ข้าวสยามปราณา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์