กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า " Southern Market Show ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 20 ก.พ. 2563 อ่าน [182]

...
วันนี้? 20 กุมภาพันธ์ 2563: นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า " Southern Market Show
สินค้าดี วิถีเด่น ชายแดนใต้" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากฝีมือพี่น้องชาวปักษ์ใต้ พร้อมด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์