กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ก.พ. 2563 อ่าน [251]

...
วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. :รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ? สินรัตน์?) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม?และติดตามผลการดำเนินงาน? พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ ณ? สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชน์ภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์