กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ก.พ. 2563 อ่าน [243]

...
วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 11.30 น. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม?และติดตามผลการดำเนินงาน? พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์