กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ก.พ. 2563 อ่าน [273]

...
วันนี้ 16 ก.พ. 2563 เวลา 14.00 น. : รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ? สินรัตน์?) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม?และติดตามผลการดำเนินงาน? พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ ณ? สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ยังได้มีการประชุมพูดคุยกับพาณิชย์จังหวัด/ผู้แทน? ภาคใต้ 14 จังหวัด? โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เข้าร่วมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์