กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM BANK ไทย? EXIM BANK มาเลเซีย? และ? SME BANK? ไทย? และ? SME BANK? มาเลเซีย

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ก.พ. 2563 อ่าน [196]

...
วันนี้? 16? กุมภาพันธ์? 2563 : รองนายกรัฐมนตรี?และรัฐมนตรี?ว่าการกระทรวง?พาณิชย์? (นายจุ?รินทร์? ลักษณวิศิษฏ์)? ให้เกียรติ?เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM BANK ไทย? EXIM BANK มาเลเซีย? และ? SME BANK? ไทย? และ? SME BANK? มาเลเซีย? และเป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน? เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน? ไทย-มาเลเซีย โดยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์