กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 4 ก.พ. 2563 อ่าน [465]

...
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานการประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ส฿่สากล (Local to global) และการดูแลค่าครองชีพประชาชน รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ โดยมีกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมลงพื้นที่ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์