กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาเเละสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 ม.ค. 2563 อ่าน [45]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์