กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

พิธีเปิดงานลงนามความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 24 ธ.ค. 2562 อ่าน [212]

...
วันนี้ 24 ธันวาคม 2562: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิดงานลงนามความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์