กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กรมประชาสัมพันธ์ 19 พ.ย. 2562 อ่าน [160]

...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยสามารถเข้ารับสื่อประชาสัมพันธ์ ทาง QR Code

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กรมประชาสัมพันธ์.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์