กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การเข้าร่วมการเปิดงานและออกบูท งานกาชาดประจำปี 2562

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 19 พ.ย. 2562 อ่าน [204]

...
เมื่อเวลา 17.15 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสานธารการให้ที่งดงาม"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ซึ่งงานกาชาดประจำปี 2562 จัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดบูท ในรูปแบบ Pavilion กระทรวงพาณิชย์ โดยภายในบูทการจัดกิจกรรม ดังนี้
(1) จุดถ่ายภาพเรือจำลอง (2) ซุ้มนิทรรศการเทิดพระเกียรติ (3) นิทรรศการ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ (4) เวทีโชว์ (ไม่) ห่วย (5) จับไข่ในนาวา (6) ร้านค้า สินค้า และบริการ (7) จุดจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย และ (4) Popcorn & Cotton Candy สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่บูท ซึ่งมีของรางวัลมากมายภายในงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์