กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การเปิดงานโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย

สำนักรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ 31 ต.ค. 2562 อ่าน [129]

...
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์