กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

30 ต.ค. 2562 อ่าน [67]

...
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตราและนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์