กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

กรมการค้าภายใน 21 ต.ค. 2562 อ่าน [61]

...
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

doc03675020191021164416.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์