กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 1

กรมการค้าภายใน 2 ต.ค. 2562 อ่าน [48]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์