กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

นางสาวพัทยา เชิงสะอาดที่ปรึกษาการพาณิชย์นำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อรับการตรวจป

29 มิ.ย. 2562 อ่าน [63]

...
 
 
นางสาวพัทยา เชิงสะอาดที่ปรึกษาการพาณิชย์นำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562

 

pic pic  
pic    
     
     
     
     
     
     
     
     
        ทีมงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำโดยที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวพัทยา เชิงสะอาด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมีพาณิชย์จังหวัดสงขลา(นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง) พร้อมทีมงานเข้าร่วมการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์