กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผอ.กบภ. เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 ก.ย. 2565 อ่าน [121]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์