กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผอ.กบภ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "Amazing 17 วิถีชุมชน คนภาคกลาง"

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 ส.ค. 2565 อ่าน [33]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์