กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 ก.ค. 2565 อ่าน [20]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์