กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 23 มิ.ย. 2565 อ่าน [23]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์