กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผอ.กบภ. เข้าร่วมการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด"

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 23 พ.ค. 2565 อ่าน [107]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์