กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผอ.กบภ. กิจกรรมจิตอาสาการบริจาคสิ่งของ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 1 เม.ย. 2565 อ่าน [71]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์